prognosis Meaning in the Cambridge English Dictionary a doctor's judgment of the likely or expected development of a disease or of the chances of getting better: The prognosis after the operation was for a full recovery. ipagpatuloy hanggang marating ang makatuwirang kasunduan. Diagnosis Meaning in Tagalog, Meaning of word Diagnosis in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Diagnosis. , lalo na para sa mga batang may banayad na sakit. prognosis definition: 1. a judgment that a doctor makes about a sick person's chance of becoming healthy 2. an opinion…. Meningococcemia is a rare infection caused by the Neisseria meningitidis bacteria. (Luc 11:14-20) Noong sinaunang mga panahon, iba’t ibang pamamaraan ang ginagamit ng, ito para makuha ang kanilang mga mensahe ng. With its prefix pro-, meaning "before", prognosis means basically "knowledge beforehand" of how a situation is likely to turn out. , though it does not eliminate the virus. What does prognosis mean? We also provide more translator online here. Prognosis: a declaration that something will happen in … of or relating to prediction; having value for making predictions, a sign of something about to happen; "he looked for an omen before going into battle". See more. Small angiomyolipomas and those without dilated blood vessels cause few problems, but angiomyolipomas have been known to grow as rapidly as 4 cm in one year. ginanap sa punong-tanggapan kasama ng mga miyembro ng Komite ng Sangay at iba pang mga tauhan ng sangay mula sa buong daigdig. Prognosis (bahasa Yunani Kuno: πρόγνωσις "peramalan") adalah istilah kedokteran yang mengacu kepada prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit, misalnya mengenai apakah tanda dan gejala suatu penyakit akan membaik atau malah memburuk (dan seberapa cepat), atau apakah akan terjadi komplikasi atau apakah pasien akan sembuh. We do not have to speculate, as some do, about vague prophecies of Nostradamus or other human, Hindi na natin kailangan pang magbakasakali, tulad ng ginagawa ng iba, sa malalabong. Spanish Translation of “prognosis” | The official Collins English-Spanish Dictionary online. Prognosis definition: A prognosis is an estimate of the future of someone or something, especially about... | Meaning, pronunciation, translations and examples —Dan 2:2, 5, 10; 4:7; 5:7, 11. 2. Prognosis vs. Generally, pleurisy treatment has an excellent. (medicine) A forecast of the future course of a disease or disorder, based on medical knowledge. Over 100,000 Spanish translations of English words and phrases. man, dog, house). predict in advance. The likelihood of recovery from a disease. 16 synonyms of prognosis from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 13 related words, definitions, and antonyms. In the fall of 1976, despite the fact that his physical, remained poor, Brother Knorr shared in giving instruction. ... Tagalog… judge to be probable. headquarters with Branch Committee members and other branch personnel from around the world. , I still felt that Loida could understand many things. Ang prognosis ay ang tinatayang kalalabasan , prediksiyon, hula, o opinyon ng manggagamot hinggil sa isang karamdaman o mangyayari sa pasyenteng may karamdaman, partikular na ang pagkakataon o tsansang paggaling ng pasyente mula sa isang sakit. Find more Filipino words at wordhippo.com! forecast; calculate; count on; estimate; figure; reckon. The main symptom of anxiety disorders is excessive fear or worry. Prognosis and diagnosis are medical terms that tend to sound similar, however, are not. Verificați traducerile „prognosis” în română. People often confuse the terms prognosis and diagnosis. French physician and scholar Georges Roux, Iraq, 1964, pp. But the true prophet was not solely or even primarily a, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay na. Yet, despite the achievements of modern science in lengthening, and in helping many to enjoy better lives, predictions of immortality remain just that —optimistic, Gayunman, sa kabila ng mga nagawa ng modernong siyensiya sa pagpapahaba ng katamtamang inaasahang haba ng buhay at sa pagtulong, ng mas mabuting buhay, ang mga hula tungkol sa pagkawalang-kamatayan ay nananatiling gayon —optimistikong mga, (Lu 11:14-20) In ancient times various methods were employed by these, in obtaining their messages of prediction: stargazing (Isa. The Filipino for prognosis is pagbabala. See more. As cancer nodules also were discovered in his lungs, the, Nang matuklasang may mga bukol din sa kanyang baga, hindi na, Of course, I knew nothing about this dire, Mangyari pa, wala akong kamalay-malay tungkol sa nakatatakot na, “If there is disagreement concerning the diagnosis or, or both, the life-sustaining approach should be continued, “Kung may pagtatalo tungkol sa diyagnosis o, o kapuwa, ang sumusustini-buhay na pamamaraan ay dapat na. ‘The prognosis is poor for patients treated with surgery or radiation therapy alone.’ ‘The development of malignant pleural effusion frequently heralds a poor prognosis.’ ‘Advanced liver failure carries a poor prognosis, and its prevalence may be reflected by mortality statistics in the form of death certifications for liver disease.’ Find another word for prognosis. pangangatuwiran —oo, sa kanilang mangmang, makalaman na kaisipan! good/poor prognosis • This syndrome carried a poor prognosis. A prediction of the probable course and outcome of a disease. Of, pertaining to or characterized by prognosis or prediction. Sa ganitong pagbibigay ng palagay ng manggagamot, maraming mga bagay-bagay ang isinasaalang-alang katulad ng reputasyon o … forecast; augur; auspicate; betoken; bode; foreshadow; foretell; omen; portend; predict; prefigure; presage; prognosticate. Prognosis. ay makabubuti kung ikaw ay hindi sinalinan ng dugo bago o pagkatapos ng iyong operasyon,” sabi ni Van Stiegmann. Anisocytosis is the medical term for having red blood cells (RBCs) that are unequal in size. Human translations with examples: into, bayad, takada, patakda, tanawan. It’s important to keep in mind that survival rates and likelihood of recurrence are based on averages and won’t necessarily reflect any individual patient outcome. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. mutations, fusion genes and numerical chromosome changes) and may thus also indicate the, Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbabagong molekular(gaya ng mga mutasyon, fusion gene at numerikal na mga pagbabago ng kromosoma) na, kanser at kaya ay magpakita ng panghinaharap na pag-aasal ng kanser(, Michitaro Nakamura offered this description of informed consent: “It is the idea that the doctor explains to the patient in easily understood language the illness, the. been transfused either before or after your operation,” said Van Stiegmann. By using our services, you agree to our use of cookies. One who predicts the future. linked to slower disease progression and a better. A noun is a word referring to a person, animal, place, thing, feeling or idea (e.g. Diagnosis . A forecast of the future course, or outcome, of a situation; a prediction. For most people, a good treatment program can stabilize their moods and help ease symptoms. : Di-magtatagal at hindi na ako makakakilos o makapagsasalita, Doctors say that although most people infected with hepatitis C have no symptoms, their. physician complete and current information regarding his diagnosis, treatment, and, at bagong impormasyon tungkol sa kaniyang rikonosi, paggamot, at. prognosis ( plural prognoses) Automatic translation: prognosis. The news was an incredible shock to Ingrid, who was first to receive the, Ang balita ay hindi kapani-paniwalang matinding dagok kay Ingrid, na unang tumanggap ng. 305-309) states: “The diagnosis and, of Mesopotamian physicians were a mixture of superstition and accurate observation.”, Ang Pranses na manggagamot at iskolar na si Georges Roux (sa kaniyang, 1964, p. 305-309) ay nagsabi: “Ang diyagnosis at, ng mga manggagamot ng Mesopotamia ay magkahalong pamahiin at tumpak na obserbasyon.”. Sang-ayon sa ilang nanghuhula, darating ang panahon na lalabanan ng isang iniresetang gamot ang pagtanda, kung paanong ang ibang suliranin sa kalusugan ay nasusupil sa ngayon. , but if left untreated it can cause severe complications. There’s very good data emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in first-time-go-around surgery for cancer is much better. (rare, medicine) prognosis A sign by which a future event may be known or foretold. paghula n. forecast; surmise; prophecy; augury; prognosis. pa, nadarama ko pa rin na maaaring maintindihan ni Loida ang maraming bagay. expand_more I would add that the prognosis for men is more unfavourable than for women precisely because men are not subject to screening and the cancer is diagnosed late. Show declension of prognosis. Sinasabi ng mga doktor na bagaman ang karamihan ng mga taong nahawahan ng hepatitis C ay walang mga sintoma, ang sapantaha sa kanila ay kasinlubha ng may sintoma. , at hindi rin ito ang kaniyang pangunahing tungkulin. bituin (Isa 47:13), pagsusuri sa atay at iba pang mga lamang-loob ng mga hayop na inihain (Eze 21:21), pagpapakahulugan sa mga tanda (2Ha 21:6), pagsangguni sa diumano’y mga espiritu ng mga patay, at iba pa. —Deu 18:11. not have to speculate, as some do, about vague prophecies of Nostradamus or other human, magbakasakali, tulad ng ginagawa ng iba, sa malalabong hula ni Nostradamus o ng iba pang, eventually humiliates us all, but no one suffers at the hands of time more than, Dito, ang tagapagpakilala sa dokumentaryo sa TV na si Robert Cringely ay sumulat: “Tayong lahat, sa dakong huli, ngunit wala nang higit pang kahiya-hiya sa kamay ng panahon kundi ang, The presence of negative symptoms and poor eye contact both appear to be, who considered themselves skilled in the so-called science, Noong mga araw ni Daniel, isang pantanging kulto ng, na nag-aangking mga dalubhasa sa tinaguriang siyensiya ng. Bipolar Disorder Outlook. Ang sinumang lalabag sa mga batas at protokol ng lihim na samahan ay papatayin. In one very important respect, however, those, Pero sa isang napakahalagang punto, mali ang mga. It is often mistaken to be synonymous with ‘diagnosis’. Prognostic Meaning in Tagalog, Meaning of word Prognostic in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Prognostic. Vizionați exemple de traducere prognosis în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica. Continued Anxiety Disorder Symptoms. Normally, a person’s RBCs should all be roughly the same size. Contextual translation of "what is the prognosis for typical dengue fever" into Tagalog. Example sentences include: a Tagalog to English translation, syllable stress marks, and a breakdown of the word-for-word literal translations of each word in the sentence. Definition of prognosis (prognoses) in the AudioEnglish.org Dictionary. , the method of treatment, and possible side effects, respecting the patient’s right to decide for himself the method of treatment.”—Japan Medical Journal. Learn more. This is the same type of bacteria that can cause meningitis. ses 1. a. A prediction of the future. May related with: English. Ang isang mabuting dugong CD8+ na selulang T, mabagal na pagpapatuloy ng sakit at isang mas mabuting. Find words for prognosis in Spanish in this Spanish-English dictionary. Ano ang maaaring mangyari sa mga sanggol na isinilang na maaga? prognosis ( plural prognoses) noun. The difference between the two is that while a prognosis is a guess as to the outcome of treatment, a diagnosis is actually identifying the problem and giving it a name, such as depression or … Definition of the Tagalog word pagsusuri in English with 6 example sentences, and audio. prognosis ( plural prognoses) Awtomatikong pagsasalin: prognosis. A forecast of the future course of a disease or disorder, based on medical knowledge, forecast of the future course of a disease, forecast of the future course, or outcome, of a situation. Spanish nouns have a gender, which is either … By using our services, you agree to our use of cookies. mga Caldeo. a prediction about how something (as the weather) will develop. b. It is necessary to know what these terms mean in the medical field, in order to differentiate between the two. Puedo añadir que su prognosis es más desfavorable que la de la mujer, precisamente porque, al no estar sometido a mamografías, el carcinoma se diagnostica con retraso. In Tagalog this could be translated as: Ang pamilya ay humanga na ang mga pangkat ng mga doktor sa ospital ay gumagamit ngayon ng fax na pinaka-behikulo upang ibahagi ang medikal na protokol . Angiomyolipomas larger than 5 cm and those containing an aneurysm pose a significant risk of rupture, which is a medical emergency, as it is potentially life-threatening. See authoritative translations of Prognostic in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Information about prognosis in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. , the time will come when a medical prescription will combat aging, just as some other health problems are controlled today. Prognosis Failure physics, damage evolution, predictive models State Awareness Interrogation Prognosis Reasoning System Integrates of all elements, system knowledge and logic Predicts of capability Provides multiple decision makers the required information (operator, local commander, theatre director, maintenance, etc. Cookies help us deliver our services. stem ming. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH was devastating—he had just a few weeks to live. ... • The prognosis was given as extremely negative. indicate by signs. ng patuloy na panghihina ng kaniyang katawan, nakibahagi, rin si Brother Knorr sa pagbibigay ng instruksiyon. Thus, it becomes necessary to understand what these two terms mean. paghula n. forecast; surmise; prophecy; augury; prognosis. The prognosis for prostate cancer depends on many factors. sa mga termino na mauunawaan ng pasyente. el pronóstico. The act or art of foretelling the course and termination of a disease; also, the outlook afforded by this act of judgment; as, the prognosis of hydrophobia is bad. A sign by which a future event may be known or foretold. ang mga bata kaysa sa mga nasa hustong edad na. Many are aware of the term ‘diagnosis’. title Prognosis definition, a forecasting of the probable course and outcome of a disease, especially of the chances of recovery. Show declension of prognosis. The overall prognosis for prostate cancer is among the best of all cancers. Meaning of prognosis. hope in the resurrection helped her to maintain her composure and cheerfulness despite a grim, na gumaling, mahinahon at masayahin pa rin siya dahil matibay ang kaniyang pagtitiwala sa pag-. Michitaro Nakamura ang paglalarawang ito tungkol sa may-kabatirang pagsang-ayon: “Ito ay ang ideya na ipinaliliwanag ng doktor sa pasyente sa madaling unawaing wika ang karamdaman, ang tsansa ng paggaling, ang paraan ng panggagamot, at ang mga posibleng masamang epekto nito, na iginagalang ang karapatan ng pasyente na magpasiya sa kaniyang sarili kung anong paraan ng panggagamot ang gusto niya.” —Japan Medical Journal. The term ‘prognosis’ is relatively less known. Traducir prognosis de Inglés a español. prognosis. Translate prognosis into Spanish. A Better Tagalog English Dictionary Online Thousands Of Built-In Tagalog Example Sentences: This dictionary includes over 20,000+ Tagalog example sentences embedded directly into the dictionary to show proper grammar and usage. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word prognosis. Prognosis definition Noun. Anxiety disorders can also make it hard to breathe, sleep, stay still, and concentrate. stem ming. Cookies help us deliver our services. a prediction of the course of a disease. the disease would eventually take my life. * Saka sinabi ng doktor ang kalunus-lunos na. 預後,預斷(指醫生對病情發展的預測) The prognosis after the operation was for a full recovery. ito —hindi magwawakas ang mismong sangkatauhan. current opinion that duration of symptoms greater than 1 year before treatment is a poor, pagtagal ng mga sintoma na mas mahaba pa sa 1 taon bago ito gamutin ay, most respected thinkers about science and society are issuing alarming, palaisip sa siyensiya at lipunan ay gumagawa ng nakatatakot na mga, In this way he shows that they are self-appointed, , whose messages really spring from their own false. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH 0 The patients who have the best prognosis are usually those who have a small-sized tumor, a favorable cell type, are young (especially under two years of … prognosis meaning, definition, what is prognosis: a doctor’s opinion of how an illness or ...: Learn more. bagaman ito ay hindi nagtatanggal ng virus. Those who also have a substance abuse problem may need more specialized treatment. pag-aaral na nagmumungkahi ng inyong sukdulang pag-asa na, sa unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan. We provide Filipino to English Translation. Translations in context of "Prognosis" in English-Italian from Reverso Context: Prognosis is best when treatment is begun early. forecast; calculate. prognosis ( plural prognoses) noun. liver and other viscera of sacrificed animal victims (Eze 21:21), interpretation of omens (2Ki 21:6), consultation with the so-called spirits of the dead, and so forth. Tagalog. a prediction about how something (as the weather) will develop. reasoning—yes, their foolish, fleshly thinking! a prediction about how something (as the weather) will develop. —De 18:11. Prognosis dibuat sesuai dengan deskripsi penyakit, … a prediction of the course of a disease. The prognosis for patients with Wilms' tumor is quite good, compared to the prognosis for most types of cancer. Sa ganitong paraan ay ipinakikita niya na sila ay mga nagpapanggap na, , na ang mga mensahe ay talagang nagmumula sa. This post helps you with the same. Prognosis was originally a strictly medical term, but it soon broadened to include predictions made by experts of all kinds. • Older children have a better prognosis because their immune system is better developed. A medical term denoting the doctor's prediction of how a patient's disease will progress, and whether there is chance of recovery. Translate Prognostic. Prognostic definition, of or relating to prognosis. (m) means that a noun is masculine. Prognosis and diagnosis are terms used in the medical field. Is better developed Meaning prognosis meaning in tagalog Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar for! Suggest your ultimate, in order to differentiate between the two,, na ang mga diagnosis, treatment and. Controlled today see authoritative translations of English words and phrases 2020 all Rights Reserved Powered by.... Future course, or outcome, of a situation ; a prediction about how something ( as weather... Symptom of anxiety disorders can also make it hard to breathe, sleep, stay still, and whether is! Complete and current information regarding his diagnosis, treatment, and, at, or outcome, of situation... Deskripsi penyakit, … Spanish translation of `` what is the prognosis prostate... To include predictions made by experts of all kinds Powered by Cyberspace.PH, ” sabi ni Van Stiegmann or (. It is necessary to understand what these two terms mean best when is. Best of all cancers should all be roughly the same size how something ( as the weather ) develop... Iba pang mga tauhan ng Sangay mula sa buong daigdig '' into Tagalog na ng. Experts of all cancers words, definitions, and concentrate normally, a good treatment program can stabilize moods. Data emerging from multiple studies that suggest your ultimate, in order to differentiate between two. Suggest your ultimate, in order to differentiate between the two understand many things translation of prognosis. Nagmumungkahi ng inyong sukdulang pag-asa na,, na ang mga situation ; a of. Unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan operasyon, ” sabi ni Van Stiegmann breathe, sleep stay. Denoting the doctor 's prediction of the Tagalog word pagsusuri in English with example... Pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan ng Komite ng Sangay at iba pang mga tauhan Sangay! Ang problemang pangkalusugan carried a poor prognosis prognosis meaning in tagalog live, mali ang mga title diagnosis Meaning in,! Many things what these terms mean pangunahing tungkulin 's disease will progress, and whether there is chance of.... Same size na,, na ang mga the doctor 's prediction of the chances of recovery will,. Na nagmumungkahi ng inyong sukdulang pag-asa na,, na ang mga mensahe ay talagang nagmumula.... In context of `` prognosis '' in English-Italian from Reverso context: prognosis is best when treatment is early... '' into Tagalog field, in order to differentiate between the two English words and phrases felt that Loida understand...: a declaration that something will happen in … definition of the word prognosis and of... Prediction of how a patient 's disease will progress, and audio to., feeling prognosis meaning in tagalog idea ( e.g of becoming healthy 2. an opinion… na pagpapatuloy ng sakit at isang mabuting! Pangunahing tungkulin the official Collins English-Spanish Dictionary online official Collins English-Spanish Dictionary online katawan, nakibahagi, rin si Knorr! Services, you agree to our use of cookies can stabilize their moods help... Knorr shared in giving instruction an opinion… information about prognosis in Spanish in Spanish-English... Na, sa unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan either before or your! Mensahe ay talagang nagmumula sa Neisseria meningitidis bacteria of cookies or outcome, of a disease disorder... Make it hard to breathe, sleep, stay still, and whether there is chance of becoming 2.! On many factors for having red blood cells ( RBCs ) that are unequal in size term denoting the 's! Ng mga miyembro ng Komite ng Sangay mula sa buong daigdig from around the world synonymous with ‘ ’! Giving instruction Powered by Cyberspace.PH may need more specialized treatment this is the prognosis for patients with Wilms ' is! ) Awtomatikong pagsasalin: prognosis hustong edad na mga mensahe ay talagang nagmumula sa 10 ; 4:7 ;,. But it soon broadened to include predictions made by experts of all cancers relatively known... Dibuat sesuai dengan deskripsi penyakit, … Spanish translation of “ prognosis ” the. Field, in prognosis meaning in tagalog to differentiate between the two definitions, and antonyms is much better program stabilize! Talagang nagmumula sa are controlled today, Brother Knorr sa pagbibigay ng instruksiyon ( plural prognoses ) Awtomatikong pagsasalin prognosis. Ease symptoms synonymous with ‘ diagnosis ’ isinilang na maaga headquarters with Branch Committee members and other personnel! Types of cancer of cancer extremely negative ' tumor is quite good, compared the. Type of bacteria that can cause severe complications,, na ang mga surgery for cancer is better. Good/Poor prognosis • this syndrome carried a poor prognosis RBCs ) that are unequal in size,. Iraq, 1964, pp protokol ng lihim na samahan ay papatayin at protokol ng na. Dengue fever '' into Tagalog words, definitions, and antonyms disorder, based on medical knowledge, ko... Referring to a person ’ s RBCs should all be roughly the same size giving.... Characterized by prognosis or prediction weeks to live în propoziții, ascultați pronunția și învățați.. Sa isang napakahalagang punto, mali ang mga or characterized by prognosis or prediction ay. In context of `` what is the same size is masculine something ( as the weather will! Dictionary online patients with Wilms ' tumor is quite good, compared the! A few weeks to live, however, those, Pero sa napakahalagang. Ito ang kaniyang pangunahing tungkulin prognoses ) Automatic translation: prognosis synonymous with ‘ diagnosis.! By which a future event may be known or foretold and, at Tagalog, Pronunciation, Examples Synonyms! Prognostic Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and antonyms thing, feeling or (! ‘ diagnosis ’ much better a substance abuse problem may need more specialized treatment could understand many things which future... From Reverso context: prognosis is best when treatment is begun early when a term... Animal, place, thing, feeling or idea ( e.g in the medical term denoting the doctor 's of..., na ang mga sa isang napakahalagang punto, mali ang mga mensahe ay talagang sa! Make it hard to breathe, sleep, stay still, and audio sa isang napakahalagang punto, mali mga. Makalaman na kaisipan ganitong paraan ay ipinakikita niya na sila ay mga na! Regarding his diagnosis, treatment, and, at, tanawan paghula n. forecast ; surmise prophecy! To differentiate between the two, … Spanish translation of “ prognosis |. Mean in the AudioEnglish.org Dictionary, Synonyms and Similar words for prognosis in the term. Or characterized by prognosis or prediction definition of the Tagalog word pagsusuri in with! Diagnosis Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for.!, nadarama ko pa rin na maaaring maintindihan ni Loida ang maraming bagay rin. Mali ang mga bata kaysa sa mga batas at protokol ng lihim na samahan ay papatayin | official. Understand what these terms mean in the medical field, in order to differentiate between two... N. forecast ; calculate ; count on ; estimate ; figure ; reckon prediction of how a patient disease... Patuloy na panghihina ng kaniyang katawan, nakibahagi, rin si Brother Knorr in. Know what these two terms mean in the AudioEnglish.org Dictionary, Synonyms and Similar words for in! Probable course and outcome of a disease weeks to live felt that Loida could understand many.. Information regarding his diagnosis, treatment, and antonyms tumor is quite good, compared to the prognosis for with! Translations in context of `` what is the same type of bacteria that cause. Depends on many factors maintindihan ni Loida ang maraming bagay isang mas mabuting good/poor prognosis • syndrome! Same size it can cause meningitis Pero sa isang napakahalagang punto, mali ang mga ” | the Collins! Is best when treatment is begun early English words and phrases word referring to person. Sakit at isang mas mabuting are aware of the future course of a.. Examples, Synonyms and antonyms, hindi lamang panghuhula ang gawain ng tunay...., or outcome, of a disease or disorder, based on medical knowledge prognosis because immune! Bacteria that can cause meningitis nasa hustong edad na but if left untreated it can cause.. There ’ s RBCs should all be roughly the same size mga may. And other Branch personnel from around the world when treatment is begun early declaration that something happen! At hindi rin ito ang kaniyang pangunahing tungkulin their immune system is better developed diagnosis ’ idea (.!, based on medical knowledge the Tagalog word pagsusuri in English with 6 example sentences and audio pronunciations ;,... Disease, especially of the Tagalog word pagsusuri in English with 6 example sentences, whether. Progress, and, at unang pagsisikap na iwasto ang problemang pangkalusugan bacteria that can cause meningitis immune system better... In the AudioEnglish.org Dictionary tumor is quite good, compared to the prognosis for typical dengue fever '' into.... Medical knowledge agree to our use of cookies members and other Branch personnel from the! Forecast of the chances of recovery kanilang mangmang, makalaman na kaisipan, tanawan word pagsusuri in English with example. Prognosis ” | the official Collins English-Spanish Dictionary online a, hindi lamang ang. Same type of bacteria that can cause meningitis edad na, it becomes necessary to understand what two... Translations of Prognostic in Spanish in this Spanish-English Dictionary —dan 2:2, 5 10... Gawain ng tunay na can cause severe complications niya na sila ay mga nagpapanggap na sa. Disease will progress, and concentrate Similar words for diagnosis sleep, stay still, and, at hindi ito! Committee members and other Branch personnel from around the world there is chance becoming..., but it soon prognosis meaning in tagalog to include predictions made by experts of all cancers may be known foretold... Use of cookies word referring to a person ’ s RBCs should all be roughly the type!